Privacyverklaring

Jouw privacy als bezoeker van de website is belangrijk, ook voor ons. Daarom gaan wij zorgvuldig om met je persoonsgegevens die wij verwerken.

In deze privacyverklaring lees je meer over de manier waarop we je persoonsgegevens verzamelen en hoe we daarmee omgaan. Wij verwerken en beveiligen je persoonsgegevens zo zorgvuldig mogelijk en volgens de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en andere geldende wet- en regelgeving.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Stichting Zuyd Hogeschool
Postbus 550
6400 AN Heerlen

KvK-nummer 14 06 09 95

Zuyd Hogeschool heeft een functionaris voor gegevensbescherming. Mocht je een vraag hebben over privacywetgeving of over de uitoefening van je rechten dan kun je contact opnemen met deze functionaris via bovenstaand adres of e-mail functionarisgegevensbescherming@zuyd.nl.

Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens alleen om contactaanvragen te beantwoorden.

Als wij je persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruiken dan in deze privacyverklaring, dan informeren wij je hier vooraf over en vragen indien van toepassing je toestemming. Ook als er wijzigingen zijn met betrekking tot het gebruik van je persoonsgegevens informeren we je hierover.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Een van de privacyprincipes die wij hanteren, is dat wij niet meer persoonsgegevens verzamelen dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze gebruikt worden. Hieronder tref je een overzicht aan van de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen voor het doel dat zojuist benoemd is.

Naam, e-mailadres en mogelijke andere persoonsgegevens die via het contactformulier met ons gedeeld worden.

Op basis van welke grondslagen verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij mogen je persoonsgegevens alleen verwerken als wij daarvoor een grondslag hebben. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens doen wij op basis van toestemming.

Wie ontvangen je persoonsgegevens?
Binnen Zuyd worden jouw persoonsgegevens uitsluitend verwerkt door medewerkers van Zuyd die belast zijn met de uitvoering van het genoemde doeleinde.

Wij verkopen je persoonsgegevens nooit.

Hoelang bewaren wij je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens bewaren we zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we ze verzameld hebben. Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan vijf jaar.

Veiligheid van je gegevens

Wij doen er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. De systemen waarin je gegevens worden bewaard zijn beveiligd met een wachtwoord of door middel van 2-factor authenticatie. Als wij je persoonsgegevens door een andere partij dan Zuyd laten verwerken maken wij afspraken over beveiliging, gebruik en bewaren van de gegevens.

Hoe komt Zuyd aan je persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij van jou verwerken hebben wij direct van jou verkregen.

Wat zijn jouw rechten?

Als student van Zuyd heb je het recht van inzage, correctie, verwijdering, beperking, overdracht van gegevens, en bezwaar. Je kunt deze rechten formeel richting Zuyd uitoefenen via motorisch.leren@zuyd.nl of door een brief te sturen naar Zuyd Hogeschool, Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen. Indien je een verzoek doet, geef dan aan waar je naar op zoek bent of welke gegevens je wilt laten verwijderen. Dit helpt ons onze middelen efficiënter en sneller in te zetten. Na ontvangst verzoek en controle identiteit sturen wij je binnen een maand een reactie. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij deze termijn tot maximaal drie maanden verlengen.

Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Heb je een klacht, meld deze dan eerst via motorisch.leren@zuyd.nl. Wellicht dat je samen tot een oplossing kunt komen.

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

Vragen

Deze informatie vind je terug op www.zuyd.nl. Mocht je een vraag hebben over deze privacyverklaring of het onderzoek neem dan contact op ons via motorisch.leren@zuyd.nl.

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring altijd aanpassen, bijvoorbeeld als er wetswijzigingen zijn. Het is daarom raadzaam om de verklaring regelmatig te raadplegen.

Datum laatste wijziging: 19 maart 2023