Scholing

Scholing motorisch leren

Het leren en verbeteren van motorische vaardigheden (motorisch leren) vormt een belangrijk onderdeel bij veel behandeltrajecten van cliënten binnen de neurologie en geriatrie. De laatste jaren is steeds meer kennis beschikbaar gekomen over werkingsmechanisme, toepassingsmogelijkheden en effecten.

Vanuit het lectoraat Voeding Leefstijl en Bewegen (VLB) van Zuyd Hogeschool wordt sinds 2015 onderzoek gedaan naar de inzet van motorisch leren voor het verbeteren van het dagelijks bewegen. Binnen verschillende onderzoeksprojecten is er kennis opgedaan en zijn tools ontwikkeld om therapeuten te ondersteunen in het toepassen van motorisch leren binnen hun behandeling.

In deze scholing word je meegenomen in de meest recente ontwikkeling op dit gebied.

Details

LET OP: de pilot is gestart. Je kunt niet meer inschrijven. Ben je geïnteresseerd in de scholing? Vul het formulier in en we houden je op de hoogte.

Doelgroep: fysiotherapeuten en ergotherapeuten

Data: donderdag 23 mei, 6 juni en 27 juni

Tijd: 13.30 – 18.30 uur (inclusief soep en een broodje)

Locatie: Zuyd Hogeschool, Nieuw Eyckholt 300 Heerlen

Vorm: blended (50% online voorbereiding, 50% fysiek onderwijs)

Studiebelasting: 24 uur

Accreditatie: Het gaat om een pilot. De scholing is nog niet geaccrediteerd. Afhankelijk van het register zijn punten ‘niet-geaccrediteerde scholing’ te verkrijgen. Hiervoor krijg je een bewijs van deelname.

Kosten: €95 *

Blijf op de hoogte van scholing Motorisch leren

Inmiddels loopt de pilot scholing Motorisch Leren. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe scholiongsmogelijheden? Vul je gegevens in en we laten je weten wanneer je weer kunt inschrijven.

Opbouw scholing

De scholing is opgebouwd uit 3 dagdelen met een eigen thema:

  • Dagdeel 1: Nadruk ligt op het inventariseren van factoren die het leerproces beïnvloeden en het kiezen van een passende aanpak.
  • Dagdeel 2: Nadruk ligt op het integreren van motorisch leren in het therapeutisch proces. Kiezen, onderbouwen en toepassen van een passende leerstrategie.
  • Dagdeel 3: Het volledige methodisch handelen en de evaluatie van het behandeltraject staat centraal. Je reflecteert op de gemaakte keuzes en de effecten op de behandeling.

In een online leeromgeving bereid je je voor op de bijeenkomsten op een manier die past bij jouw leerbehoefte. Er is ruimte om individuele leerdoelen op te stellen en er is flexibiliteit in het programma om in te zoomen op vragen/behoefte vanuit de groep. In de fysieke bijeenkomsten volgt verdieping en ga je praktisch (met cliënten) aan de slag.

Betrokken docenten

  • Robin Grit, Geriatriefysiotherapeut en bewegingswetenschapper. Docent Academie Fysiotherapie en onderzoeker lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen Zuyd Hogeschool.
  • Karen van Barschot, Ergotherapeut en master neurorevalidatie en Innovatie. Docent Academie Ergotherapie en lectoraat Voeding Leefstijl en Bewegen
  • Dr. Melanie Kleynen, Fysiotherapeut en epidemioloog. Docent academie Fysiotherapie en onderzoeker lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen Zuyd Hogeschool.
  • Guus Rothuizen, Fysiotherapeut en bewegingswetenschapper. Onderzoeker lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen Zuyd Hogeschool.
  • Dr. Li-Juan Jie, Fysiotherapeut en master in Sport and Health Sciences. Onderzoeker lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen Zuyd Hogeschool.
  • Dr. Susy Braun, Fysiotherapeut en bewegingswetenschapper. Lector Voeding, Leefstijl en Bewegen Zuyd Hogeschool

* Pilot scholing

Het gaat om een pilot scholing tegen een fors gereduceerd tarief. Wij verwachten van deelnemers een actieve houding tijdens de scholing en betrokkenheid bij de evaluatie.