Ga op verschillende stoelen zitten

Check het doel

Verbeteren van het opstaan uit, en gaan zitten op een stoel, met focus op variatie van de techniek.

Zo pak je het aan

Richt een omgeving in waarin de persoon zelf kan ontdekken. Gebruik veel verschillende soorten stoelen (hoog, laag, met en zonder armleuning). Stimuleer de persoon om zelf meerdere variaties uit te proberen.

Denk hieraan
  • Creëer een omgeving die uitnodigt om te bewegen
  • Maak het niet te moeilijk, om het vertrouwen te behouden
  • Grijp niet te snel in maar voorkom onveilige situaties
Varieer door
  • Zachtere of hardere stoelen
  • Zitkrukken met of zonder wielen
  • Zitballen

Voorbeeldvideo's

Wat is ontdekkend leren?

Bij ontdekkend leren is de kern dat de persoon zelf op ontdekkingstocht gaat om nieuwe vaardigheden of kennis te verwerven, zonder directe begeleiding of feedback van een therapeut of andere informatiebron (Kleynen et al., 2014).

Hoe werkt ontdekkend leren?

Het concept van ontdekkend leren draait om de persoon die zelfstandig binnen de perceptueel-motorische ruimte zoekt naar bewegingspatronen die aansluiten bij de uit te voeren taak, en dit doet op basis van individuele capaciteiten (Newell et al., 1989). Hierbij krijgt de persoon geen instructies over de uitvoering van bewegingen of technieken, en ook niet over het specifieke resultaat dat bereikt moet worden. Ontdekkend leren gaat uit van de veronderstelling dat de persoon zelfstandig oplossingen kan vinden en de vrijheid heeft om te beslissen welke oplossing(en) het beste resultaat leveren. Dit type leren zien we vaak bij kinderen.

Hoe pas je ontdekkend leren toe in de praktijk?

Bij het toepassen van ontdekkend leren is het belangrijk om een uitdagende en stimulerende omgeving te creëren waarin de persoon veilig kan experimenteren. De persoon dient het algemene doel van de oefening te kennen (bijvoorbeeld lopen over obstakels), maar er worden geen verdere instructies gegeven over het 'wat' en 'hoe'.

Een essentieel verschil met andere leervormen is dat er bij ontdekkend leren weinig tot geen instructies worden gegeven. Het idee is dat de persoon andere informatiebronnen ontdekt die kunnen helpen zoals exteroceptieve en proprioceptieve signalen of de reacties van het gebruikte materiaal.

De keuze van het materiaal en de manier waarop dit georganiseerd wordt (bijvoorbeeld de mate van bewegingsvrijheid) kan wel enige sturing geven aan het leerproces. Het stellen van vragen (bijvoorbeeld "Voelde deze poging makkelijker aan?" of "Hoe voelt je knie tijdens deze manier van lopen?") kan ook helpen om de persoon te ondersteunen in het leerproces (Balan et al., 2013, Davids, 1988).

Wat zijn de afwegingen om ontdekkend leren te gebruiken?

Ontdekkend leren is een strategie waarbij de persoon zelf het voortouw neemt en de oefening vormgeeft. Dit kan motiverend werken en het gevoel van autonomie vergroten. Het is essentieel om na te gaan of de persoon in staat is om zelfstandig te leren. Voor sommige mensen kan het onprettig voelen om helemaal los te worden gelaten, vooral als ze gewend zijn om te leren met veel directe instructies.

Welke eigenschappen heeft ontdekkend leren?

De plaats van ontdekkend leren op het spectrum van impliciet naar expliciet leren hangt grotendeels af van de persoon zelf. Door zelf te experimenteren kunnen mensen een beweging oefenen zonder instructies of voorafgaande gedachten (meer impliciet), of ze kunnen op zoek gaan naar kenmerken die belangrijk zijn voor de beweging (meer expliciet). Het is dus niet mogelijk om een eenduidige classificatie te geven. In de literatuur wordt ontdekkend leren zowel beschouwd als een impliciete als een expliciete leerstrategie (Raab et al, 2011).

Wat is bekend uit onderzoek?

Ontdekkend leren is een strategie die vooral is onderzocht in het (bewegings)onderwijs en deels in de sport (Newell et al, 2021). Binnen de revalidatie is er nog maar weinig onderzoek naar gedaan (Orrel, 2006).

Praktische hulpmiddelen

-

Andere oefeningen binnen ontdekkend leren